Arise From Thorns — Remember the Stars tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Remember the Stars", wykonawca: Arise From Thorns.

Tekst piosenki

Forever looking to the skies above
Rest child, worry not, for all things will come in time
And you will see.
I hear you calling, «my friend, where are you?»
Trapped in your reality.
I’d help you if I could
But you must look inside and you will see.
I hear you calling
Deep within, far and wide without the vastness of both.
How can it be that we’ve come to this place?
Or are we really here at all?
Well listen to the wind above and look to the stars above, and remember who you
are
For we’re all still so young
I hear you calling.
Remember the stars for they will guide you through the windows of dreams

Tłumaczenie tekstu piosenki

Forever looking to the skies above
Odpoczywaj dziecko, nie martw się, bo wszystko przyjdzie na czas
I zobaczysz.
Słyszę jak wołasz: "przyjacielu, gdzie jesteś?»
Uwięziony w Twojej rzeczywistości.
Pomógłbym Ci, gdybym mógł.
Ale musisz zajrzeć do środka, a zobaczysz.
Słyszę Twoje wołanie.
Głęboko wewnątrz, daleko i szeroko bez ogromu obu.
Jak to możliwe, że przybyliśmy do tego miejsca?
Czy w ogóle tu jesteśmy?
/ Wsłuchaj się w wiatr / i patrz w gwiazdy / i pamiętaj, kim jesteś
na
Bo wciąż jesteśmy tacy młodzi
Słyszę Twoje wołanie.
Pamiętaj o gwiazdach, bo poprowadzą Cię przez okna snów.