Brandon Hixson — A Love so Strong tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "A Love so Strong", wykonawca: Brandon Hixson.

Tekst piosenki

Jennifer hangs up the phone. She never dreamed it could end this way
How will she raise Mark alone? The vow she made will end today
Where does she go from here? Who will be there to wipe all her tears?
There is a love so strong. It softens the hardest hearts
When everything seems wrong; be still, listen — hear Jesus calling out your name
Mark wears his Sunday tie. He watches the flag as the bugle sounds
He listens while others cry. But he knows that God’s love is all around
Through all the war and the pain, with mercy and love they will rise again
There is a love so strong. It softens the hardest hearts
When everything seems wrong,; be still, listen — hear Jesus calling out your
name
They are weak, but he is strong
There is a love so strong (repeat three times)
There’s no need to walk alone, cause there is a love so strong
There is a, there is a love — so strong
He’ll never leave you all alone
There is a love so strong.
Call out His name — He’ll never leave you all alone

Tłumaczenie tekstu piosenki

Jennifer odkłada słuchawkę. Nigdy nie śniła, że to może się tak skończyć.
Jak sama wychowa Marka? Przysięga, którą złożyła, dziś się skończy.
Gdzie ona teraz pójdzie? Kto otrze jej łzy?
Jest taka silna miłość. Zmiękcza najtwardsze serca
Kiedy wszystko wydaje się nie tak; nie ruszaj się, Słuchaj-Słuchaj Jezusa wołającego Twoje imię
Mark nosi niedzielny krawat. Patrzy na flagę, gdy trąbka brzmi
Słucha, gdy inni płaczą. Ale wie, że miłość Boga jest wszędzie
Przez całą wojnę i ból, z miłosierdziem i miłością powstaną ponownie.
Jest taka silna miłość. Zmiękcza najtwardsze serca
Kiedy wszystko wydaje się nie tak,; nie ruszaj się, Słuchaj-Słuchaj Jezusa wołającego
nazwa
Oni są słabi, ale on jest silny.
There is a love so strong (repeat three times)
# There ' s not need to walk alone, # # cause there is a love so strong #
There is a, there is a love-so strong
Nigdy nie zostawi cię samego
Jest taka silna miłość.
Zawołaj jego imię-nigdy nie zostawi cię samego