Декабрь — Мы tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Мы", wykonawca: Декабрь.

Tekst piosenki

Как-то мне сегодня душно и хмуро.
Сердце ноет, не находит покоя.
А ночью снилось мне кровавое утро
И сгоревшее широкое поле.

Там дети воют, собираются в стаи,
Смотрят в небо как забитые птицы,
Ждут ответа, почему умирают,
Ищут в панике знакомые лица.

Мы не оставим города свои!
Мы обязательно дойдём!

Нас крепко держат руки нашей земли!
Мы свои песни допоём!

Всюду пляшет запах страха и власти -
Запах зверя всем известной породы.
Он всех сжигает без разбора по масти,
Омывая кровью вечные горы.

Вместо сердца - смесь огня и железа.
Вместо воли - пожелания ада.
Но мы тебя вернём на прежнее место.
Для нашей веры и любви не преграда.

Tłumaczenie tekstu piosenki

Czuję się dziś duszno i ponuro.
Serce boli, nie znajduje spokoju.
W nocy śnił mi się krwawy poranek.
I spalone szerokie pole.

Tam dzieci wyją, zbierają się w stadach,
Patrzą w niebo jak zatkane ptaki,
Czekają na odpowiedź, dlaczego umierają,
Szukają znajomych twarzy w panice.

Nie opuścimy naszych miast!
Na pewno tam dotrzemy!

Trzymają nas mocno ręce naszej ziemi!
Zaśpiewamy nasze piosenki!

Wszędzie tańczy zapach strachu i władzy -
Zapach bestii znanej rasy.
Spala wszystkich bezkrytycznie w Kolorze,
Obmywa krwią wieczne góry.

Zamiast serca-mieszanka ognia i żelaza.
Zamiast woli - życzenia piekła.
Ale przywrócimy Cię na właściwe miejsce.
Nasza wiara i miłość nie są przeszkodą.