Don Francisco — Cause And Effect tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Cause And Effect", wykonawca: Don Francisco.

Tekst piosenki

The old man shook his head and said
Now, just a minute son
Are you sayin' that this risin' from the dead
Is really done?
Now I’m all for love and peace
But you just pushed this thing too far
I’ve been around enough to know
It’s not the way things are
It defies the laws of nature
It confounds the mind of man
It draws everything I know
Up in the air
If your Jesus really conquered death
Well, I’m not sure where I’d stand
Does it mean there is a God who really cares?
And for all these years I’ve lived like He’s not there
I said, our Father’s love for us
Is so great that He shed
The priceless blood of His eternal Son
The power of our Creator raised Christ Jesus from the dead
The evidence is there to inspect
It’s just supernatural cause and effect
The old man shot a glance
Like somethin' long asleep was stirred
He stared into the sunset
Long before he said a word
Could it be that I have made my heart so hard
My eyes can’t see?
The simple truth before me
Is that God just may love me
It defies the laws of nature
It confounds the mind of man
It drew all I thought I knew
Up in the air
But if Jesus really conquered death
I know where I want to stand
It means there is a God who really cares
And I’d give Him all I am if He was there
I said, our Father’s love for us
Is so great that He shed
The priceless blood of His eternal son
The power of our Creator raised Christ Jesus from the dead
The evidence is there to inspect
It’s just supernatural cause and effect
It’s just supernatural cause and effect
(c)1992 Star Song Records

Tłumaczenie tekstu piosenki

Staruszek potrząsnął głową i powiedział
Chwileczkę, synu.
Mówisz, że to powstanie z martwych
Naprawdę?
Now I ' m all for love and peace
Ale posunąłeś się za daleko.
I ' ve been around enough to know
Tak nie jest.
Przeciwstawia się prawom natury
To zawstydza umysł człowieka.
Rysuje wszystko, co wiem.
Up in the air
Jeśli twój Jezus naprawdę zwyciężył śmierć
Nie wiem, na czym stoję.
Czy to znaczy, że istnieje Bóg, któremu naprawdę zależy?
I przez te wszystkie lata żyłam tak, jakby go tam nie było.
Powiedziałem, miłość naszego Ojca do nas
Jest tak wielki, że leje
Bezcenna krew jego Wiecznego Syna
Moc naszego Stwórcy wskrzesiła Chrystusa Jezusa z martwych
Dowody są do sprawdzenia.
To tylko nadprzyrodzona przyczyna i skutek.
Staruszek rzucił okiem
Jakby coś długo zasnęło.
Wpatrywał się w zachód słońca.
Na długo przed tym, jak powiedział słowo
Could it be that I have made my heart so hard
Moje oczy nie widzą?
The simple truth before me
Czy Bóg może mnie kochać?
Przeciwstawia się prawom natury
To zawstydza umysł człowieka.
"It drew all I thought I knew"
Up in the air
Ale jeśli Jezus naprawdę zwyciężył śmierć
I know where I want to stand
To znaczy, że jest Bóg, któremu naprawdę zależy.
Oddałbym mu wszystko, gdyby tam był.
Powiedziałem, miłość naszego Ojca do nas
Jest tak wielki, że leje
Bezcenna krew jego Wiecznego Syna
Moc naszego Stwórcy wskrzesiła Chrystusa Jezusa z martwych
Dowody są do sprawdzenia.
To tylko nadprzyrodzona przyczyna i skutek.
To tylko nadprzyrodzona przyczyna i skutek.
(c)1992 Star Song Records