Gugun Power Trio — The Good Old Days tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "The Good Old Days", wykonawca: Gugun Power Trio.

Tekst piosenki

Sharing life together each and everyday
Though we’ve felt the ups and downs
Wouldn’t want it any other way
Time it runs so fast, feels like yesterday
And we’ll look back in five years time
These are good… the good old days
Five years down the line now we’re middle aged
Our responsibilities much more heavy since we got engaged
Watching our children, how they grow so fast
Together we are stronger now
Together we are solid as a rock
These are the good old days… right now
Give thanks for what you have
Never dwell, never dwell on your problems now
Just leave it to God
Even though, even though time moves on so fast
The good old days

Tłumaczenie tekstu piosenki

Wspólne życie każdego dnia
Though we ' ve felt the wzloty i upadki
Nie chciałbym, żeby było inaczej.
"Time it runs so fast, feels like yesterday"
I spojrzymy wstecz za pięć lat
To są dobre ... stare dobre czasy.
Pięć lat później jesteśmy w średnim wieku.
Nasze obowiązki są o wiele cięższe odkąd się zaręczyliśmy.
Obserwując nasze dzieci, jak rosną tak szybko
Razem jesteśmy silniejsi.
Razem jesteśmy solidni jak skała.
To są stare dobre czasy ...
Give thanks for what you have
Nigdy nie rozpamiętywaj, nigdy nie rozpamiętywaj swoich problemów
Zostaw to Bogu.
Nawet jeśli, nawet jeśli czas płynie tak szybko
Stare dobre czasy