Gwydion — Lured to Comfort tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Lured to Comfort", wykonawca: Gwydion.

Tekst piosenki

Following heroic conquests, came the years of peace
For once persistent, exhausted as warriors could be
Sleep wouldn’t last forever
It was the moment to celebrate
A new reality
A new home
A new life
The days of war were over

Tłumaczenie tekstu piosenki

Po heroicznych podbojach nadeszły lata pokoju
Choć raz wytrwali, wyczerpani jak wojownicy
Sen nie będzie trwał wiecznie.
/ Align = "left" /
Nowa rzeczywistość
Nowy dom
Nowe życie
Dni wojny się skończyły.