Идефикс — В городе, где нет метро tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "В городе, где нет метро", wykonawca: Идефикс.

Tekst piosenki

Наглых маршруток, в обшарпанных магнитолах
Надсадно хрипит шансончик, Кучин, Круг, Шуфик
Водитель закашлялся, птичий грипп?
Ха главное что бы не тубик
Вечерами хрустят носы, как снег под ногами
Родители помогут, поймут, простят
Позвони домой маме, прекрати истерику
Выпускники колледжей, лицеев
Русская адаптация однажды в Америке
Спортивный костюм, кепочка Кэнгол, кулаки плюмбум - всё по уму
И без облома, жиган-лимон, на восьмёрке, прибавь звука
Толкни с горки, рыжьё в ломбард - тело не ищи в морге.

Холодные серые улицы, и нет метро
Здесь каждый второй мечтает о троне
Корона первого, уже на веках.
Пирамида потребностей, пищевая ценность человека
Опасно быть посредником
Между охотником и вожделенным куском
Взять любой ценой.
Затем весной, в лесу или у реки.
Новым урожаем расцветают подснежники
На серых рясах, звёзды не гаснут,
Не пыльная работа, хватает на хлеб с маслом.
Пожадничал? Напрасно
Всем хватит места под снежным настом

В городе где нет метро,
По утрам холодеет моё нутро.
По глазам быстро, мимо мелькают дни,
Запомни меня молодым, запомни меня живым.

Ну че, брачо, я полечу? Залечили да по мелочи
С паровоза да по бездорожью, по моложе бы
Да по проще рожи бы
Может было бы, меньше пыла
Куда вхожи были мы, там и тушило
То по лужам с Рыжим, потом на лыжах с ним же
По дымным аркам и подворотням
Всех собак местных на уши подняли
Старые низы, затертые карнизы
Врата Кавказа, хватает разных
От породистых и ласковых, до злых и заразных
Башка курца, кружка купца
Бьются сердца в Ростовских песочницах
Бастарджи хранит босяков
Сохрани историю и для других сынов
Каменная память проявит обрывками время
Желтая листва окрасила рощу
Я иду дорогой знакомой на ощупь
Кривые улочки, площади
Старый дуб, улица Кирова, запах скошенной травы
Слушай, как тебе такие октавы
Такого не поймут в столице
Когда в каждом втором доме
Под диваном АК 47 хранится
Снят с предохранителя арсенал, обоз на взводе
Палить станет всерьез, без шуток
Бродит по венам жгучая кровь, обжигает зевак
Если ты в гостях, уважай чужой порядок

В городе где нет метро,
По утрам холодеет моё нутро.
По глазам быстро, мимо мелькают дни,
Запомни меня молодым, запомни меня живым.

Tłumaczenie tekstu piosenki

Bezczelne minibusy, w oszarpanych magnetofonach
Nadsadno chrypie chansonchik, Kuczyn, krąg, Szufka
Kierowca zakaszlał, ptasia grypa?
Ha najważniejsze, że nie tubik
Wieczorami chrupią nosy jak śnieg pod stopami
Rodzice pomogą, zrozumieją, wybaczą
Zadzwoń do domu mamy, przestań histeryzować.
Absolwenci szkół wyższych, liceów
Rosyjska adaptacja raz w Ameryce
Dres, Czapka Kangol, pięści plumbum - wszystko w umyśle
/ Align = "left" /
Wepchnij się ze wzgórza, Rudzielec do lombardu-nie szukaj ciała w kostnicy.

Zimne szare ulice i nie ma metra
Tutaj co drugi marzy o tronie
Korona pierwszego, już na powiekach.
Piramida potrzeb, wartość odżywcza człowieka
Niebezpiecznie jest być pośrednikiem
Między myśliwym a pożądanym kawałkiem
Za wszelką cenę.
Następnie wiosną, w lesie lub nad rzeką.
Nowe uprawy kwitną przebiśniegi
Na szarych szatach, gwiazdy nie gasną,
Nie zakurzona praca, wystarczy na chleb i masło.
Chciwy? Na próżno
Wszyscy mają wystarczająco dużo miejsca pod śnieżnym nastom

W mieście, w którym nie ma metra,
Rano moje wnętrzności są zimne.
W oczach szybko, mijając dni migają,
Zapamiętaj mnie młodo, Zapamiętaj mnie żywego.
Bracho, mogę polecieć? Leczono tak na drobiazgi
Z parowozu tak na drodze, na młodsze byłoby
Tak, łatwiej byłoby mieć miny
Może mniej gorączki.
Gdzie byliśmy, tam i dusiło
Potem na kałużach z rudym, potem na nartach z nim
Przez zadymione łuki i bramy
Wszystkie lokalne psy podniosły uszy
Stare dolne, zatarte gzymsy
Brama Kaukazu,
Od rasowych i czułych, do złych i zaraźliwych
Baska Kurtza, kubek kupca
Biją serca w piaskowcach Rostowskich
Bastardżi
Zachowaj historię dla innych synów
Kamienna pamięć pokaże skrawki czasu
Żółte liście malowane gaj
Idę drogą znajomą w dotyku
Krzywe Ulice, place
Stary dąb, Ulica Kirowa, zapach skoszonej trawy
Słuchaj, co powiesz na takie oktawy
Nie zrozumieją tego w stolicy
Kiedy w co drugim domu
Pod kanapą AK 47 jest przechowywany
/ Align = "left" / Spacewatch
Strzelać będzie poważnie, bez żartów
Krąży po żyłach płonąca krew, pali gapiów
Jeśli jesteś gościem, szanuj czyjś porządek

W mieście, w którym nie ma metra,
Rano moje wnętrzności są zimne.
W oczach szybko, mijając dni migają,
Zapamiętaj mnie młodo, Zapamiętaj mnie żywego.