Jordan Klassen — I Am a Collector tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "I Am a Collector", wykonawca: Jordan Klassen.

Tekst piosenki

I am a collector of your love
From a whimsy to a name that you have heard of
The heart of you I snatched is just a button on my sash
So I could soak a tear
I am a collector of the fear
That everything I’m biding for is not here
And losing all this sleep to think that nothing’s mine to keep
And there are none for me
No good for me
Come away from nothing, I can show you
Come away from nowhere, I will loan you
There had been some plans that I had made
Where we married in a church in our hometown
But if it came to pass it was as if I’d never asked
And I was left alone
Alright, alone

Tłumaczenie tekstu piosenki

Jestem kolekcjonerem Twojej miłości.
Od kaprysu do imienia, o którym słyszałeś
Serce, które wyrwałem, jest tylko guzikiem na mojej szarfie.
So I could Moak a tear
Jestem kolekcjonerem strachu.
Że nie ma tu wszystkiego, na co czekam.
I tracąc cały ten sen, myśląc, że nic nie należy do mnie
I nie ma nic dla mnie
No good for me
Odejdź od niczego, mogę ci pokazać
Znikąd znikąd, pożyczę Ci
Miałem pewne plany.
Gdzie pobraliśmy się w kościele w naszym rodzinnym mieście
Ale jeśli do tego doszło, to było tak, jakbym nigdy nie zapytał.
I zostałem sam
/ Align = "left" /