Josh Woodward — Dust tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Dust", wykonawca: Josh Woodward.

Tekst piosenki

Go to him and he’ll set you free … in the fire
Speak to her and she’ll tell you please … you don’t know
The bees, they are swarming away from the hive
The spider is waiting to eat you alive in the dust
The bird on the pole he just flutters away
The grasshopper wishes that you would just
Stay in the dust
Wipe away all the selfish pride … you got nothing
Count the ways to ignore your fate … you are dying
Frame the picture and go to jail … a lifetime
Light a candle and set your sail … the ocean
Don’t look back or turn around … be silent
The sky awaits to set you free … in the dust

Tłumaczenie tekstu piosenki

Idź do niego, a on cię uwolni ... w ogniu.
Porozmawiaj z nią, a ona ci powie ...
Pszczoły, roją się od ula
Pająk czeka, by zjeść cię żywcem w pyle.
Ptak na słupie po prostu odlatuje
Konik polny życzy sobie, żebyś po prostu ...
Stay in the dust
Wytrzyj całą samolubną dumę ... nie masz nic.
Policz sposoby ignorowania swojego losu ... umierasz.
Oprawić obraz i iść do więzienia ... całe życie
Zapal świecę i ustaw żagiel ... ocean
Nie oglądaj się, nie odwracaj się ... bądź cicho.
Niebo czeka by cię uwolnić ... w pyle