Knytro — Who Am I? tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Who Am I?", wykonawca: Knytro.

Tekst piosenki

Uh, Yeah I like that better
Hello crowd
Now can you, um
Could you all open your mind and follow?
Let’s go
Yeah, uh, soul of a Jackson Five in 'em
Leave your flesh behind
Come and fly with 'em, rise with 'em
Do you remember the times, the rhythm?
The real bad boy jacket all covered with zippers in such a position
It caused the women all to listen, had 'em all trippin' off a tectonic collision
Boxy Brown on 'em, like 'Oh dem WAS chickens!', who Fed on fear to take the law
with them
They try to hold him down but he shook 'em off now
Ascension through the clouds where there’s much more to be found
Now let us look around, take a journey with the crown, into an infinite feelin'
I’m still figuring out
Kinda swivels your vision, Fibonacci renowned
Now let us pick up the pivot, pull this bucked around, cause lyrics live
forever so are hearin' me now?
Let’s see if you remember what he would do with the crowd
Yeah, a dose of that feel good, it feels good to know you’d do wop if you still
could
Now let’s look into an optical i-llusion that could be more than possible;
probable
As a chess move, the next move is optional
So take two shots of blue and the red pill too
Enter the matrix but Neo couldn’t do what I do
Black or white my colour couldn’t change the voice that I use
What could be pulling me back? Because I never can say goodbye
So I testify, request to find the opportunity to test the time to see if it’s
really irrelevant or rectified
Intensified, the living so electrified
Dangerous but simultaneously next alive
Objective, I design to inject the vibe that lets your mind reside if there
ain’t no sunshine
Now you could be the corner of the sky so I could see you in the morning like
we’re the children of the light
The bridge over the troubled water, the breezy summer time, the burning high
aurora that’s keeping me alive
Seems to me we’ve been revived like Tito return to fight
You can see him in my eyes, call on me he will arrive
You Kurt Cobain, should never miss that line, at least not until the last time
that you flat line
Who am I?
Who am I?
Who, who, who am I?
King of what you killing, salute you, how can I?
Not until you tell 'em the truth too, just look at the roots that go deeper
than you, you and you and you, you and you and you, you and you and me.
(Can you guess who I am? uh, It’s real) That’s deeper than you,
you and you and you, you and you and you, you and you and me. (It's real)
Who am I?
Who am I?
Who, who, who am I?
King of what you killing, salute you, how can I?
Not until you tell 'em the truth too, just look at the roots that go deeper
than you, you and you and you, you and you and you, you and you and me.
(Can you figure it out?) That’s deeper than you, you and you and you,
you and you and you, you and you and me. (listen closely, listen closely)
I have traveled the galaxy past through warp holes and back like «where they carry me next?»
My heart back in the flesh I left back in the textbooks, I’ve written with some
of the best hooks and that
I’ve seen clusters that contain stars of gold so now I follow my soul cause
he’s a thunder cat
Me ain’t my home any more now where my brothers at? (Say what you wanna,
do what you wanna do)
But you can never kill a Mike Jack and Jill went up the hill and brought my
life back but still I have to kill all of that fight back for real
If Joe said it then I guess I’m gon' get and now that I got the credit,
does he regret it? I bet it
All was for the fame, I thought it would never change
Then I took a look around and saw it was everything
I started remembering my aim, it was reflected in the way I sang,
I guess it’s human nature
No need to do a thing, just put my views to paper
Now the children would sing
From generation to generation, revelations elevating more than the whole entire
nation
You ask annihilation she tell you that I’m awaiting to wrestle numbers down,
dead man money making
See I’ve come a long way, you can have the shadow I made cause now I love to
chill in the shade
I lived on stage, practically the life of a slave. And though I got paid Billy
Jean was never my babe
Mason he came and left, tryna spite the whole flave'
But if you listen close enough you hear the people who wave, the people who say
«we love instead of seeking for hate»
The people who create instead of teaching people to take. You see what I made
but why you tryna be what I made?
It’s me in the grave, what you want, a piece of my brain?
I should give you a piece of my mind, cause' we ain’t the same
Couldn’t even fathom my imagination, man of my own innovation
A Malachi of disambiguation. Distinctive information broken down for you take in
How long have I been waiting to show you this destination with an exclamation,
hoping you’d get the whole point?
I made an estimation didn’t think I’d feel the whole joint and now my
reputation replayed on each and every station
(uh, you have to look at that shit.)
Who am I?
Who am I?
Who, who, who am I?
King of what you killing, salute you, how can I?
Not until you tell 'em the truth too, just look at the roots that go deeper
than you, you and you and you, you and you and you, you and you and me.
(Can you guess who I am? uh, It’s real) That’s deeper than you,
you and you and you, you and you and you, you and you and me. (It's real)
Who am I?
Who am I?
Who, who, who am I?
King of what you killing, salute you, how can I?
Not until you tell 'em the truth too, just look at the roots that go deeper
than you, you and you and you, you and you and you, you and you and me.
(Can you figure it out?) That’s deeper than you, you and you and you,
you and you and you, you and you and me. (listen closely, listen closely)
Uh, Rest in peace Mike Jackson
Hahahaha
I hope you caught it by now
Yeah
So real man, so real
Can’t even help ourselves man
It’s all we do
What are you doing?
Haha, what are you doing?!
Yeah

Tłumaczenie tekstu piosenki

To mi się bardziej podoba.
Hello crowd
Możesz ...
Możecie otworzyć swój umysł i podążać za nim?
Chodźmy.
Yeah, uh, soul of a Jackson Five in ' em
Leave your flesh behind
Come and fly with 'em, rise with' em
Pamiętasz czasy, rytm?
The real bad boy jacket all covered with zippers in such a position
To sprawiło, że wszystkie kobiety słuchały, że wszystkie potykały się o Zderzenie tektoniczne.
"Oh dem to kurczaki!"", który żywił się strachem, by przyjąć prawo
z nimi
Próbują go przytrzymać, ale on ich otrząsnął.
Ascension through the clouds where there ' s much more to be found
Teraz rozejrzyjmy się, wyruszmy w podróż z koroną, w nieskończone uczucie
I ' m still figuring out
Fibonacci
/ Align= "left" / Linear
/ align = "left" /
Zobaczmy, czy pamiętasz, co zrobiłby z tłumem.
Yeah, a dose of that feel good, it feels good to know you ' d do wop if you still
może
Teraz przyjrzyjmy się optycznej i-iluzji, która może być bardziej niż możliwe;
prawdopodobne
Jako ruch szachowy, następny ruch jest opcjonalny
Więc zrób dwa ujęcia niebieskiej i czerwonej pigułki.
Enter the matrix but Neo couldn ' t do what I do
Black or white my colour couldn ' t change the voice that I use
Co może mnie odciągać? Bo nigdy nie mogę się pożegnać.
/ Align = "left" /
naprawdę nieistotne lub poprawione
/ Align = "left" /
/ Align = "left" /
/ Align = "left" /
ain ' t no sunshine
Teraz możesz być kącikiem nieba, żebym mógł cię zobaczyć rano.
jesteśmy dziećmi światła
The bridge over the troubled water, the breezy summer time, the burning high
aurora utrzymuje mnie przy życiu.
Wydaje mi się, że zostaliśmy ożywieni jak Tito.
Widzisz go w moich oczach, Zawołaj mnie.
Ty Kurt Cobain, nigdy nie powinieneś przegapić tej linii, przynajmniej do ostatniego razu.
że płaska linia
Kim jestem?
Kim jestem?
Kim, Kim, Kim jestem?
Król tego, co zabijasz, pozdrawiam cię, jak Mogę?
Nie, dopóki nie powiesz im prawdy, tylko spójrz na korzenie, które sięgają głębiej.
niż ty, ty i Ty i Ty, Ty i Ty i Ty, Ty i Ty i ja.
Zgadniesz, kim jestem? uh, to jest prawdziwe) to jest głębsze niż ty,
ty i Ty i Ty, Ty i Ty i Ty, Ty i Ty i ja. (It ' s real)
Kim jestem?
Kim jestem?
Kim, Kim, Kim jestem?
Król tego, co zabijasz, pozdrawiam cię, jak Mogę?
Nie, dopóki nie powiesz im prawdy, tylko spójrz na korzenie, które sięgają głębiej.
niż ty, ty i Ty i Ty, Ty i Ty i Ty, Ty i Ty i ja.
(Możesz to rozgryźć? To jest głębsze niż ty, ty i Ty i Ty,
ty i Ty i Ty, Ty i Ty i ja. (słuchaj uważnie, słuchaj uważnie)
Przebyłem galaktykę przez otwory warp i z powrotem w stylu " gdzie mnie teraz niosą?»
Moje serce z powrotem we własnej osobie zostawiłam w podręcznikach, pisałam z niektórymi
z najlepszych haków i że
Widziałem gromady, które zawierają złote gwiazdy, więc teraz podążam za moją duszą.
to grzmiący kot.
Nie jestem już moim domem, gdzie są moi bracia? (Say what you wanna,
do what you wanna do)
Ale nigdy nie można zabić Mike Jack i Jill poszedł na wzgórze i przyniósł mój
życie wróciło, ale wciąż muszę zabić całą tę walkę naprawdę.
Jeśli Joe to powiedział, To chyba się zgodzę.,
żałuje tego? Założę się.
Wszystko było dla sławy, myślałem, że to się nigdy nie zmieni.
Potem się rozejrzałem i zobaczyłem, że to wszystko.
Zacząłem sobie przypominać o moim celu, który odzwierciedlał się w tym, jak śpiewałem.,
To chyba ludzka natura.
Nie trzeba nic robić, po prostu umieścić moje poglądy na papierze
Now the children would sing
Z pokolenia na pokolenie, objawienia wywyższające więcej niż całość
nation
Prosisz o unicestwienie, a ona ci mówi, że czekam, by walczyć z numerami.,
dead man money making
Widzisz, przebyłem długą drogę, możesz mieć cień, który stworzyłem, bo teraz kocham to
chill in the shade
Żyłem na scenie, praktycznie jak niewolnik. I chociaż zapłacili mi Billy
Jean nigdy nie była moją babe.
Mason przyszedł i wyszedł, tryna złośliwy cały flave'
Ale jeśli słuchasz wystarczająco uważnie, słyszysz ludzi, którzy machają, ludzi, którzy mówią
"kochamy zamiast szukać nienawiści»
Ludzie, którzy tworzą zamiast uczyć ludzi brać. Widzisz, co zrobiłem?
ale dlaczego próbujesz być tym, co ja stworzyłem?
To ja jestem w grobie, a Ty chcesz kawałek mojego mózgu?
I should give you a piece of my mind, cause 'we ain' t the same
Nie mogłem nawet pojąć mojej wyobraźni, człowieku z moją własną innowacją.
Malachiasza disambiguacji. / Align = "left" / Linear
Jak długo czekałem, żeby pokazać ci to miejsce z wykrzyknikiem,
liczysz, że zrozumiesz o co chodzi?
Nie sądziłem, że poczuję to wszystko.
reputacja odtwarzana na każdej stacji
musisz spojrzeć na to gówno.)
Kim jestem?
Kim jestem?
Kim, Kim, Kim jestem?
Król tego, co zabijasz, pozdrawiam cię, jak Mogę?
Nie, dopóki nie powiesz im prawdy, tylko spójrz na korzenie, które sięgają głębiej.
niż ty, ty i Ty i Ty, Ty i Ty i Ty, Ty i Ty i ja.
Zgadniesz, kim jestem? uh, to jest prawdziwe) to jest głębsze niż ty,
ty i Ty i Ty, Ty i Ty i Ty, Ty i Ty i ja. (It ' s real)
Kim jestem?
Kim jestem?
Kim, Kim, Kim jestem?
Król tego, co zabijasz, pozdrawiam cię, jak Mogę?
Nie, dopóki nie powiesz im prawdy, tylko spójrz na korzenie, które sięgają głębiej.
niż ty, ty i Ty i Ty, Ty i Ty i Ty, Ty i Ty i ja.
(Możesz to rozgryźć? To jest głębsze niż ty, ty i Ty i Ty,
ty i Ty i Ty, Ty i Ty i ja. (słuchaj uważnie, słuchaj uważnie)
Spoczywaj w pokoju Mike Jackson
Hahahaha
Mam nadzieję, że już go złapałeś.
Tak.
So real man, so real
Nawet sobie nie poradzimy.
It ' s all we do
Co robisz?
Haha, co robisz?!
Tak.