Parquet Courts — The More it Works tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "The More it Works", wykonawca: Parquet Courts.

Tekst piosenki

Express yourself without the tools that they give you
Want something they didn’t tell you to want
Say something without the words that they fed you
Find something they didn’t tell you to hunt for
Because the more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
Be yourself and not the figure they mold
Look for something they’ve been trying to hide
Do something you were never told to
Don’t keep it to yourself, don’t keep it inside
Yeah the more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you flex it, the more it grows
The more you feed it, the less it owes
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
Yeah the more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you flex it, the more it grows
The more you feed it, the less it owes
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
Yeah, the more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
Yeah, listen up, listen up everybody
What could I even mean?
Could it be your teeth? Could it be your eyes?
Could it be your mouth? Could it be your spleen?
It’s kind of like all those things
It’s kind of wrapped into one
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
Yeah, define yourself, not in title
Embrace a concept not taught in school
The more you use it, the more it works
If you waste it, you’re a fool
Yeah, the more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
Yeah, the more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works

Tłumaczenie tekstu piosenki

Wyrażaj siebie bez narzędzi, które Ci dają.
Chcą czegoś, czego Ci nie powiedzieli.
Powiedz coś bez słów, którymi Cię karmią.
Znajdź coś, czego nie kazali Ci szukać.
Bo im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Bądź sobą, a nie postacią, którą kształtują.
Szukajcie czegoś, co próbowali ukryć.
Zrób coś, czego nigdy Ci nie kazano.
Nie trzymaj tego dla siebie, nie trzymaj tego w sobie
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im bardziej go napinasz, tym bardziej rośnie.
Im więcej go karmisz, tym mniej jest winien
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im bardziej go napinasz, tym bardziej rośnie.
Im więcej go karmisz, tym mniej jest winien
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Tak, im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Słuchajcie wszyscy.
Co miałem na myśli?
Czy to mogą być twoje zęby? Czy to mogą być twoje oczy?
Może to twoje usta? Czy to może być śledziona?
To coś jak te wszystkie rzeczy.
Jest zapakowany w jeden.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Zdefiniuj siebie, nie w tytule.
Objęcie koncepcją nie nauczaną w szkole
Im więcej go używasz, tym bardziej działa.
Jeśli go zmarnujesz, jesteś głupcem.
Tak, im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Tak, im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa
Im więcej to działa