Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 130 tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Psalm 130", wykonawca: Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Tekst piosenki

PSALM 130
Waiting for the Redemption of the LORD
A Song of Ascents.
Out of the depths I have cried to You, O LORD;
Lord, hear my voice!
Let Your ears be attentive
To the voice of my supplications.
If You, LORD, should mark iniquities,
O Lord, who could stand?
But there is forgiveness with You,
That You may be feared.
I wait for the LORD, my soul waits,
And in His word I do hope.
My soul waits for the Lord
More than those who watch for the morning—
Yes, more than those who watch for the morning.
O Israel, hope in the LORD;
For with the LORD there is mercy,
And with Him is abundant redemption.
And He shall redeem Israel
From all his iniquities.

Tłumaczenie tekstu piosenki

PSALM 130
Czekając na odkupienie Pana
Pieśń wzniesień.
Z głębin wołałem do ciebie, o Panie.;
Panie, usłysz mój głos!
Niech twoje uszy będą uważne.
Do głosu moich błagań.
Jeśli ty, Panie, będziesz piętnował nieprawości,
O Panie, któż mógłby stać?
Ale z tobą jest przebaczenie.,
Że możesz się bać.
I wait for the LORD, my soul waits,
I w Jego Słowie mam nadzieję.
Moja dusza czeka na Pana
Bardziej niż ci, którzy patrzą na poranek.—
Tak, bardziej niż ci, którzy czuwają nad ranem.
O Izraelu, nadzieja w Panu;
Bo z Panem jest miłosierdzie,
A z nim jest obfite odkupienie.
I zbawi Izrael
Od wszystkich jego nieprawości.