Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 97 tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Psalm 97", wykonawca: Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Tekst piosenki

PSALM 97
A Song of Praise to the Sovereign LORD
The LORD reigns;
Let the earth rejoice;
Let the multitude of isles be glad!
Clouds and darkness surround Him;
Righteousness and justice are the foundation of His throne.
A fire goes before Him,
And burns up His enemies round about.
His lightnings light the world;
The earth sees and trembles.
The mountains melt like wax at the presence of the LORD,
At the presence of the Lord of the whole earth.
The heavens declare His righteousness,
And all the peoples see His glory.
Let all be put to shame who serve carved images,
Who boast of idols.
Worship Him, all you gods.
Zion hears and is glad,
And the daughters of Judah rejoice
Because of Your judgments, O LORD.
For You, LORD, are most high above all the earth;
You are exalted far above all gods.
You who love the LORD, hate evil!
He preserves the souls of His saints;
He delivers them out of the hand of the wicked.
Light is sown for the righteous,
And gladness for the upright in heart.
Rejoice in the LORD, you righteous,
And give thanks at the remembrance of His holy name.

Tłumaczenie tekstu piosenki

PSALM 97
A Song of Praise to the Sovereign LORD
Pan króluje;
Let the earth rejoice;
Niech Rzesza Wysp będzie zadowolona!
Chmury i ciemność otaczają go;
Sprawiedliwość i sprawiedliwość są fundamentem jego tronu.
Ogień idzie przed nim,
I rozpala wokół swoich wrogów.
Jego błyskawice rozświetlają świat;
Ziemia widzi i drży.
Góry roztapiają się jak wosk w obecności Pana.,
W obecności Pana całej ziemi.
Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,
I wszyscy ludzie widzą jego chwałę.
Niech wszyscy będą zawstydzeni, którzy służą rzeźbionym obrazom.,
Którzy chwalą się bożkami.
Czcijcie Go, bogowie.
Zion słyszy i cieszy się,
A córki Judy radują się
Z powodu twoich osądów, Panie.
Dla Ciebie, Panie, jesteś najwyższy nad całą ziemią;
Jesteś wywyższony ponad wszystkich bogów.
Wy, którzy miłujecie Pana, nienawidzicie zła!
On zachowuje dusze swoich świętych;
Wybawia je z ręki niegodziwców.
Światło zasiane dla sprawiedliwych,
I radość dla uczciwych w sercu.
Radujcie się w Panu, sprawiedliwi.,
I dziękujcie na pamiątkę Jego świętego imienia.