Sub Focus — Torus tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Torus", wykonawca: Sub Focus.

Tekst piosenki

You see it?
OK, see it?
Right in this position here, straight ahead, in between the tree- there it is
again!
Watch, straight ahead off the flash back there sir. There it is
Yeah I see it too
It’s right on the horizon. It’s as though there was an eclipse or something
there for a minute or two
It’s now turning a full circle
OK we’re looking at a thing about two or three hundred yards away.
It looks like an eye… It appears to be moving a little bit this way.
It’s brighter than it has been
It’s coming this way, it’s definitely coming this way

Tłumaczenie tekstu piosenki

Widzisz?
Widzisz?
W tej pozycji, prosto przed siebie, pomiędzy drzewem - tam jest.
jeszcze raz!
Patrz, prosto przed Flashem, sir. Jest.
Też to widzę.
Jest na horyzoncie. To tak jakby było zaćmienie czy coś.
tam przez minutę lub dwie
Obraca się w kółko.
Ok, patrzymy na coś jakieś 200 metrów stąd.
Wygląda jak oko... wydaje się poruszać się trochę w tę stronę.
Jest jaśniejsza niż była
Idzie w tę stronę, na pewno idzie w tę stronę.