The Age of Rockets — Pétales Aiment la Saleté tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Pétales Aiment la Saleté", wykonawca: The Age of Rockets.

Tekst piosenki

Rain loves the flowers for a drop at a time when they collide
petals love the dirt and make them strong when flowers die
dirt tries to love everything but it’s only dirt
just because it hurts
don’t mean that it’s love
you are the punch line to every joke i’ve ever told
you are in coffee and everything I’ve ever loved
you can kiss a million other boys, I don’t mind
you can’t break what’s not real

Tłumaczenie tekstu piosenki

Deszcz kocha kwiaty dla kropli w czasie, gdy zderzają się
płatki kochają brud i sprawiają, że są silne, gdy kwiaty umierają.
dirt próbuje kochać wszystko ale to tylko brud
tylko dlatego, że to boli.
don 't mean that it' s love
jesteś puentą w każdym dowcipie, który opowiadałem.
jesteś w kawie i wszystkim, co kochałem.
możesz pocałować milion innych chłopców, nie mam nic przeciwko
you can 't break what' s not real