The Age of Rockets — What Story Down There Awaits Its End tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "What Story Down There Awaits Its End", wykonawca: The Age of Rockets.

Tekst piosenki

A steady hand at dooms blank stare
with voices calling you back to bed.
Delancey Street trembles beneath
as you rise to meet the day
It’s a long night wide awake
with work in the morning and I’m
Saving each word from certain death
always look right, always turn left
and I’m up to meet you there
Cat got your tongue and left the rest
got chased around like marionettes
and i’m up to meet you there

Tłumaczenie tekstu piosenki

A steady hand at dooms blank stare
z głosami wzywającymi cię do łóżka.
Delancey Street
as you rise to meet the day
It ' s A long night wide awake
z pracą o poranku i jestem
Ratowanie każdego słowa przed pewną śmiercią
zawsze patrz w prawo, zawsze skręcaj w lewo
and I ' m up to meet you there
Cat got your tongue and left the rest
gonili mnie jak marionetki.
and i ' m up to meet you there