Vince Dixon — The Home That Mom Built tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "The Home That Mom Built", wykonawca: Vince Dixon.

Tekst piosenki

I remember back when I was three,
We were walking down our lane,
Just my mom and me…
And we lived in a mansion on the hill.
Even though those walls were really wood and plaster we saw gold in
If you asked her,
She’d say now that’s just fit for a prince like me…
And when it rained though that leaky roof shed
say its the finest kind castle now how’s the proof'
We got a special one that has the mote within.
Looking back at the years gone by.
She always somehow seemed to find that smile
While trying to keep the walls from falling in.
She’d say,
Daddies out there on the run Chasing dreams and catching none.
I know if he could he’d be right here.
Then she tucks me in my bed and tells
Stories where the good guys win.
And whisper forever my love in my ear.
Now I don’t know who raised these walls
But this is the home that Mom built
I was 10 years old and ain’t it funny but I remember the day
I learned the truth about money
When some kids at school started saying we were trash
They said our house was just an old piece of junk,
And my daddy was just no good drunk.
And I ran home looking for a place to hide
Well mom came in now looking for me
She said what’s your problem can’t you see
We got many things that money just can buy…
We go laughter, love and with a little luck,
I’ll help you find those kids and we will kick their butts.
And I laughed so hard I forget about it all.
She’d say,
Daddies out there on the run
Chasing dreams and catching none.
I know if he could he’d be right here.
Then she tucks me in my bed and tells
Stories where the good guys win.
And whisper forever my love in my ear.
Now I don’t know who raised these walls
But this is the home that Mom built.
Well I heard they were tearing down that old place down
And I came to take a last look around,
That three rooms shack was barely holding on.
But just like back now when I was three,
That mansion was all that I could see
And I could hear Mommas voice saying,
This place don’t mean a thing.
Cause our home was built on No man’s land
It’s in your heart now understand.
Wherever you may go home will be there.
Now I tuck my kids in bed and tell stories how the good guys win
And whisper forever my love in their ear.
Now I don’t know who raised these walls
But this is the home that Mom built.
Now I don’t know who raised these walls
But this is the home that Mom built…

Tłumaczenie tekstu piosenki

Pamiętam, jak miałem trzy lata.,
Szliśmy naszym szlakiem,
Tylko moja mama i ja…
Mieszkaliśmy w posiadłości na wzgórzu.
Mimo, że te ściany były naprawdę drewniane i gipsowe, widzieliśmy w nich złoto.
Jeśli ją zapytasz,
Powiedziała By, że to pasuje do takiego księcia jak ja.…
I kiedy padało, mimo przeciekającego dachu.
powiedz, że to najwspanialszy zamek.
Mamy specjalny, który ma w sobie mote.
Patrząc wstecz na lata, które minęły.
Zawsze jakoś odnajdywała ten uśmiech.
Próbując uchronić ściany przed zawaleniem.
Mówiła:,
Tatusiowie gonią za marzeniami i nie łapią żadnych.
Wiem, że gdyby mógł, byłby tutaj.
A potem zaciąga mnie do łóżka i mówi:
Historie, w których dobrzy wygrywają.
I zawsze szeptać do ucha moją miłość.
Teraz Nie wiem, kto wzniósł te mury.
Ale to jest dom, który mama zbudowała.
I was 10 years old and ain ' t it funny but I remember the day
Dowiedziałem się prawdy o pieniądzach.
Kiedy jakieś dzieciaki w szkole zaczęły mówić, że jesteśmy śmieciami
Powiedzieli, że nasz dom to tylko stara kupa złomu.,
A mój tata nie był dobrym pijakiem.
Pobiegłem do domu, szukając kryjówki.
Mama przyszła mnie szukać.
Powiedziała, jaki masz problem, nie widzisz?
Mamy wiele rzeczy, które można kupić za pieniądze.…
Idziemy się śmiać, kochać i z odrobiną szczęścia,
Pomogę Ci znaleźć te dzieciaki i skopiemy im tyłki.
I śmiałam się tak mocno, że zapomniałam o wszystkim.
Mówiła:,
Tatusiowie uciekają
Gonić za marzeniami i nie łapać żadnych.
Wiem, że gdyby mógł, byłby tutaj.
A potem zaciąga mnie do łóżka i mówi:
Historie, w których dobrzy wygrywają.
I zawsze szeptać do ucha moją miłość.
Teraz Nie wiem, kto wzniósł te mury.
Ale to dom, który zbudowała Mama.
Słyszałem, że burzyli to stare miejsce.
Przyszedłem się rozejrzeć.,
Ta Chata z trzema pokojami ledwo się trzymała.
Ale tak jak wtedy, gdy miałem trzy lata.,
Ta posiadłość była wszystkim, co mogłem zobaczyć.
And I could hear Mommas voice saying,
To miejsce nic nie znaczy.
Bo nasz dom został zbudowany na ziemi niczyjej
To jest w twoim sercu.
Gdziekolwiek pójdziesz do domu, tam będziesz.
Teraz kładę dzieci do łóżek i opowiadam historie, jak dobrzy wygrywają.
I zawsze szeptać im do ucha moją miłość.
Teraz Nie wiem, kto wzniósł te mury.
Ale to dom, który zbudowała Mama.
Teraz Nie wiem, kto wzniósł te mury.
Ale to jest dom, który mama zbudowała.…