Vinnie Paz — No More Games tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "No More Games", wykonawca: Vinnie Paz.

Tekst piosenki

Yo, I’m a dark Abyss
Apocalypse in my esophagus breathing phosphorous while kamikazes spit on top of
it
Stomp the continents in consequence of your incompetence
My consciousness, emits the kind of cognac that you vomit with
I’m kind of sick
Comets hit with less of confidence
So common is devoured galaxies in lines of optimus
Galactus of the brain waves
Captain of the mayday
If God required 7, than I conquered on the 8th day
My Dragons reign is red pain
Blood Pumping through dead veins
Entire mind’s my left brain
Creation caused my membranes
I post apocalyptic vision of warlocks and witches
With wisdom placed from incisions of surgically gifted children
My intensities strike heaven’s peace down to the guts of centipedes
And dead MC’s who stepped to the Rivers who scorched the seven seas
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king
57th passenger, fouler than your pastor is
My mind’s arachnid, masterful, weave a web of massacres
Ambassador of cracking wigs, casket full of captured pigs
I rap to the percussion of crushed skulls and snapped ribs
The fact is I’m brutal, my backyard’s like Lebanon
A lexicon drinking cherub’s blood from a devil’s horn
Peddle porn, dope, soap & hope like it’s a telethon
The metal drawn precise like a draftsman-accurate-shred velours
And level all in radius, my razor rips with gracefulness
I’ll split your face, the stage & pavement, lift the blade then shred the skies
Everything alive is jeopardized when I’ve been weaponized
I specialize in genocide, seven lives beyond death
My conquest stretches from Asgard to the Throggs Neck
Mosh pit symphonies, center of the chaos, a marksman
Shoot you out of the circle of your seance, fuck fortune
You play the odds or lay your cards and forfeit, ahh
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king
You think that sleeps an option?
But sleep to me is like a lethal toxin
I walk the street looking for meat so I can feed the goblin
It takes a god’s philosophy to conquer these concoctions
Telekinesis between dolphins in the deepest cauldron
Failure is never in my mind it couldn’t be an option
I went to Kashmir to see inside the Jesus coffin
It’s either heat or boxin, because the beast is watching
Nobody ever wanted you, you had to seek adoption
I have a lust for blood and that isn’t a recent problem
I have a lust for drugs, and not to mention drinking problems
I put em in the motherfuckin' trash cause he a opossum
I pull the stainless, make them shameless like if he was Rossum
It’s time to bring the fucking pain this is a demons doctrine
I take the ox and slice you up like it was Dietz & Watzon
Every rhyme I write is heroin, you need Suboxone
Rest in peace, BLOCKA BLOCKA now you meeting Cochran
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king

Tłumaczenie tekstu piosenki

Yo, I ' m a dark Abyss
Apocalypse in my esophagus breathing phosphorus while kamikazes spit on top of
Informatyka
Stupp kontynenty w konsekwencji Twojej niekompetencji
Moja świadomość emituje koniak, którym wymiotujesz.
Jestem trochę chory.
Komety uderzają z mniejszą pewnością siebie
Tak powszechne są pożeracze galaktyk w liniach Optimusa
Galactus of the brain waves
Captain of the mayday
Jeśli Bóg wymagał 7, to ja pokonałem 8 dnia.
Moje smoki rządzą czerwonym bólem.
Krew płynąca przez martwe żyły
Cały umysł jest moim lewym mózgiem.
Creation caused my membranes
I postapokaliptyczna wizja czarownic i czarownic
Z mądrością umieszczoną z nacięcia chirurgicznie uzdolnionych dzieci
/ Align = "left" /
I martwi MC ' s, którzy przeszli do rzek, które spaliły siedem mórz.
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Zedrzyj kolana z chrząstki i ukłoń się królowi.
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Zedrzyj kolana z chrząstki i ukłoń się królowi.
57th passenger, fouler than your pastor is
Mój umysł jest pajęczyną, mistrzowską, tkającą sieć masakr.
Ambasador pękających peruk, trumna pełna schwytanych świń
Rapuję na perkusję zmiażdżonych czaszek i złamanych żeber
Prawda jest taka, że jestem brutalny, moje podwórko jest jak Liban.
Leksykon pijący krew Cheruba z diabelskiego rogu
Peddle porn, dope, soap & hope like it ' s a telethon
Metal rysowany precyzyjnie jak rysownik-precyzyjnie-rozdrabnia welury
I wyrównać wszystko w promieniu, moja brzytwa rozrywa z wdziękiem
I ' ll split your face, the stage & pavement, lift the blade then shred the skies
Wszystko, co żyje, jest zagrożone, kiedy jestem uzbrojony.
Specjalizuję się w ludobójstwie, siedem żyć po śmierci.
Mój podbój ciągnie się od Asgardu do gardła.
Mosh Pitt, center of the chaos, a marksman
"Shoot you out of the circle of your seance, fuck fortune"
Grasz na kursy albo układasz karty i walkower, ahh
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Zedrzyj kolana z chrząstki i ukłoń się królowi.
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Zedrzyj kolana z chrząstki i ukłoń się królowi.
Myślisz, że to sen jest opcją?
Ale sen jest dla mnie jak śmiertelna Toksyna.
Chodzę po ulicy szukając mięsa, by nakarmić goblina.
Potrzeba Filozofii Boga, by zwyciężyć te mikstury.
Telekineza między delfinami w najgłębszym kotle
Niepowodzenie nigdy nie jest w mojej głowie.
Pojechałem do Kaszmiru zobaczyć trumnę Jezusa.
Albo heat, albo boxin, bo bestia patrzy.
Nikt cię nie chciał, musiałeś szukać adopcji.
Mam żądzę krwi i to nie jest ostatni problem
Mam ochotę na narkotyki, i nie wspominając o problemach z piciem
Wsadziłem je do pieprzonego śmietnika, bo to OPOS.
Wyciągam stal nierdzewną, czyniąc ją bezwstydną, jakby to był Rossum.
To jest demoniczna Doktryna.
I take the ox and slice you up like it was Dietz & Watzon
Każdy rym, który piszę jest heroinowy, potrzebujesz Suboxone
Spoczywaj w pokoju, BLOCKA BLOCKA teraz spotkasz się z Cochranem
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Zedrzyj kolana z chrząstki i ukłoń się królowi.
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Zedrzyj kolana z chrząstki i ukłoń się królowi.