William Onyeabor — Heaven and Hell tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Heaven and Hell", wykonawca: William Onyeabor.

Tekst piosenki

When I get to my God in heaven
I will tell him how you treated me
You people of the world
I will tell him how you treated me
If you treat me with love and kindness
I will tell him to send you up to heaven
Heaven, the best place for comfort
When you see a good thing in this world
And you try to change it to bad
When you see a white thing in this world
And you try to say he’s black
If you treat me the way you treated Jesus
I will beg God to send you off to hell
Hell, will suffer you forever

Tłumaczenie tekstu piosenki

When I get to my God in heaven
Powiem mu, jak mnie traktowałeś.
Wy ludzie tego świata
Powiem mu, jak mnie traktowałeś.
If you treat me with love and kindness
Powiem mu, żeby wysłał cię do nieba.
Heaven, the best place for comfort
When you see a good thing in this world
I starasz się zmienić to na złe
Kiedy widzisz białą rzecz na tym świecie
I próbujesz powiedzieć, że jest czarny
If you treat me the way you treated Jesus
Będę błagał Boga, by posłał cię do piekła.
Piekło, będzie cierpieć na zawsze