Wormed — Darkflow Quadrivium tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Darkflow Quadrivium", wykonawca: Wormed.

Tekst piosenki

Dragged into the positive azimuthal direction
Extracted by scattered particles
Escaping from the ergosphere to infinity
Parametrization of the spatial profile
Between the four homogeneous universes
Lifetime is finite · dragging me severe
Lifetime is finite · dragging me severe

Tłumaczenie tekstu piosenki

Przeciągnięty w kierunku dodatnim azymutalnym
Ekstrahowane przez cząstki rozproszone
Ucieczka z ergosfery do nieskończoności
Parametryzacja profilu przestrzennego
Pomiędzy czterema jednorodnymi wszechświatami
Lifetime is finite *
Lifetime is finite *