Wormed — Solar Neutrinos tekst piosenki i tłumaczenie

Strona zawiera teksty i polskie tłumaczenie piosenki "Solar Neutrinos", wykonawca: Wormed.

Tekst piosenki

Grows old
Red giant star
Contracting the core
No nuclear fuel
The dead star layers expand
Earth is no more
10 billion years
Planetary nebula
Fuel is depleted
Nonlinear equilibria
Inorganic compounds
Catalysts of spatial dimensions
In the loophole
Supersymmetry
Radiation becomes less efficient
The photons thermalize
Start behaving as thermal black body radiation
Microturbulence in magnetized plasmas

Tłumaczenie tekstu piosenki

/ Align = "left" /
Gwiazda czerwonego olbrzyma
/ Align = "left" / Linear
Brak paliwa jądrowego
The dead star layers expand
Earth is no more
10 mld lat
Mgławica planetarna
Zużycie paliwa
Nonlinear equilibria
Związki nieorganiczne
Katalizatory wymiarów przestrzennych
In the loophole
Supersymetria
Promieniowanie staje się mniej efektywne
Fotony termalizują
/ Align = "left" / Linear
Mikroturbulcje w plazmach magnetycznych